tekst og musikk: Odd Nordstoga

Bakom din rygg
hender det mangt slag rart
Det sydar av ung fantasi
om hossi du er når du vil
Men ikkje i meg
for eg skal bie på deg

Synet av deg
tenner ein damp i dei
Dei tryglar og ber om å få
Men eg hev lagt meg alt då
og drøymer om deg
for eg skal bie på deg

Eg hentar deg når du er omme
Eg hentar deg når dei er lei av deg
Eg skal ta deg i armen og føre deg
og gjeva deg alt det du vil ha
Og så skal eg sei eg hev lengta etter deg

Eg byr deg mi hand
den kostar deg ingenting
dei byr deg på tobakk og mjød
men ventar seg sitt av ditt skjød
så kom no til meg
for eg skal bie på deg