Tekst: Stein Versto

Melodi: Odd Nordstoga

Eg er ein som leitar

og stundom ein som finn

Men for å ta det fram att

må eg tøyme tanken min

– Kva heiter det som varer –

Du kan vera tvilar

hell kanskje ein som veit

Men når du trur du har det

legg du atter ut på leit

– Kva heiter det som varer –

Eg er ein som drøymde

Og draumen den vart sann

Eg grov så djupt i minnet mitt

og fann eit framandt land

Kva heiter det som varer

Kva heiter det som gror

Kven er han eg fylgjer

i mine eigne spor

Kva heiter det som varer

Og går eg i det landet

Mangt er rart og vakkert der

Så undrast eg og veit eg

Det har alltid vore her

Kva heiter det som varer

Kva heiter det som gror

Kven er han eg fylgjer

i mine eigne spor

Kva heiter det som varer