Trad. etter Margit Tveiten, Grungedal

Farvel, farvel jeg eder byder

Farvel med hjerte hånd og mund

Det ord har meget at betyde

For kristne i skilsmissens stund

Kun den som går langs Herrens veie

og hviler i sin frelsers skjød

Kun den kan fare vel og eie

den søte fred i liv og død

Vi sees igjen når Kristus kommer

i skyen med sin engletropp

Vi sees igjen når livets sommer

i himmerike rett går opp

Hos herrens folk i sabbatshvile

Vi sees igjen, om ikke før

Kom brødre, søstre lad oss ile

hen med vår bønn til herrens dør

O, Fader vår, du dig forbarme

Nu over hver som ærlig tror!

O, spenn din nådes hulde arme

om dine børn på denne jord

O, hjelp oss alle så at vandre

i tro og håp og kjærlighet

At vi kan samles med hverandre

hos deg i evig fryd og fred