Odd Nordstoga

Ute hev karane grave i dag,

men eg er her i mitt hus.

Dei hev sett opp ei brakke og sett opp ei kran,

men eg er her i mitt hus.

Eg er her i mitt hus.

Eg er her.

Eg er her i mitt hus.

Hallo, hallo, hallo!

Hallo, hallo, hallo!

I dag trur eg lauvet hev vokse seg stort,

men eg er her i mitt hus.

Gater er fulle av folk som vil ut,

men eg er her i mitt hus.

Eg er her i mitt hus.

Eg er her.

Eg er her i mitt hus.

Hallo, hallo, hallo!

Hallo, hallo, hallo!

Eg dragast mot ruta og byens agenda,

men eg hev ein annan som ikkje hev enda.

Kom inn med ei grein med litt nykome lauv på.

Kom inn med ein smak av ein klode med liv på.

For eg er her i mitt hus.

Eg er her i mitt hus.

Hallo, hallo, hallo!

Hallo, hallo, hallo!

Grannen han spelar på valthornet sitt,

men eg er her i mitt hus.

To kattar dei slæst nedi portromet mitt,

men eg er her som du veit:

Eg er her i mitt hus.

Eg er her.

Eg er her i mitt hus.

Hallo, hallo, hallo!

Hallo, hallo, hallo!