tekst og musikk: Odd Nordstoga

Hor er alle gutane
Hori er min hest
Hor er alle jentene
ingen her i vest
Den raude månen er borte
ørkenen, heller våt

Ri mot vest var det som stod i boka
dera var det land
marker som gav nok te’ fylle bordet
No hev eg kome fram
til det land

Ja eg hev planlagt det
kaupt meg hatt og sal
sko med store spenne til;
bruka Wayne som mal
mellom dei blanke skjorteknappar
syner ei kåbboybringe seg fram

Ri mot…

hori er mitt pokerlag
hori er mi løn
og mitt gull på åkrane;
æra som var grøn
I ein usynleg flaum imot havet
der hev æra runne med

Det tek tid å gro opp til den som far din ville bli
Det tek tid å sjå at dei ideala er forbi
min kåbbåy blei ein vits i den moderne tid
Det er ingen vits å ri