Odd Nordstoga

Hei! Eg er Mr. Sur og Tverr

År for år blir det verr’ og verr’

Eg starta ut som ein munter gut

Så kom Tverr og Sur og skremde ‘n ut

Eg buldrar rundt som eit torever

og eg skræmer ungar kor enn eg fer

Eg støyter mor, og eg slæst med far

Det er ei grovskisse av kva eg er for kar

Men eg veit ein stad der snoen ligg kvit

og isen har reist, og fisken den bit

Og i morgo, i morgo skal eg dit

Eg veit ein stad der sjeli blir kvit

og rein av alt det som glefser og bit

Og i morgo, i morgo skal eg dit

Og kjem det nokon og bankar på

er det eddik i augo som dei fær sjå

Dei skal ’kje få tverrsuren blid og rund

meir enn dei får skikk på sin gamle gneldrehund

Sur, det blei eg ein gong sola skein

og dei gav meg eit NEI som hogge i stein

Tverr blir ein etter som tida går

og skrifta på steinen står

Men eg veit ein stad der snoen ligg kvit

isen har reist og fisken den bit

Og i morgo, i morgo skal eg dit

Eg veit ein stad der månen skin

Og ingen stad lyser ‘n like så fin

Og i morgo, i morgo skal dit

Ja eg veit ein stad så kjølig og klar

Du kan rope og rope og aldri få svar

Ja, eg veit ein stad der vatnet er kaldt

og himlen er klar te’ fortelje deg alt

Ja, eg veit ein stad der snøen ligg kvit

Og isen har reist og fisken den bit

Og i morgo, i morgo skal eg dit

Eg veit ein stad ein stad der sjeli blir kvit

og rein av alt det som glefser og bit

Ja, i morgo skal eg, i morgo skal eg dit