Verden den er stor og vid

Den er meir enn all mi tid

 

Sjøen den er stor og blå

Og du, du er så stor som så

 

Eg kjem frå huset ved Liljetjern

i landet lang borte mot aust

Det er så fint nede ved Liljetjern

når sommaren går mot haust

 

Eg for ut og og så kom eg hit

Det du ser det er berre ein bit

 

Det er så rart at eg landa her

Men det er slik det, som menneska gjer

 

Eg kjem frå huset ved Liljetjern

i landet lang borte mot aust

Det er så fint nede ved Liljetjern

når sommaren går mot haust