Odd Nordstoga

Verden, den er stor og vid
Den er meir enn all mi tid

Sjøen, den er stor og blå
Og du, du er så stor som så

Eg kjem frå huset ved Liljetjern
i landet lang borte mot aust
Det er så fint nede ved Liljetjern
når sommaren går mot haust

Eg fór ut, og så kom eg hit
Det du ser, det er berre ein bit

Det er så rart at eg landa her
Men det er slik det, som menneska gjer

Eg kjem frå huset ved Liljetjern
i landet lang borte mot aust
Det er så fint nede ved Liljetjern
når sommaren går mot haust