Tekst: Stein Versto

Melodi: Odd Nordstoga

Orda du gav meg var vinter og snø

Sommar og blomar min vin og mitt brød

Orda eg fekk vil alltid stå

Dette er songen eg fester dei på

Du stod ein dag på trappa og smilte til meg

Mitt rom vart bustad for dine steg

Slik fekk eg orda av rørsle og ro

Orda er alt eg kan halde kring no