Trad. etter Talleiv Røysland, Lårdal

Ro fjorden, ro fjorden

Ro fjorden, spring kroken

Smett under dei buskar

Lat ingen deg sjå

I Geitebubakkjen der gjeter eg fe

Der finne du meg

Hòss tru det er laga, han kjem ikkje no?

Her er no slik skodde, han ser ‘kje te ro

Kjem han ikkje i kveld, så kjem han vel lell

Kjem han ikkje i natt, kjem han alli, alli att!

Ro fjorden, ro fjorden