Trad. etter Åshild Wetterhus, Numedal

Svein Svane han reiste den vegen så lang

Så møtte han på vegen ein vandrande mann

Høyr du vandrande mann, hva jeg sier til deg

Gi meg svar på de spørsmål jeg forlanger av deg

Og hvem er så rundar’ enn rundaste hjul?

Og hvem sjunger vakrast av all kreatur?

Og hvem er så hvitere enn svanen?

Og hvem roper høyere enn tranen?

Jau, månen er rundar’ enn rundaste hjul

Og engelen sjunger vakrast ut av all kreatur

Og sneen den er hvitere enn svanen

Og torden ropar høgare enn tranen

Og hvem kan så bygge den breiaste bro?

Og hvem strider mest i den strideste flod?

Hvorhen går så veien den brede?

Og hvor går nå dem som er nede?

Jau, isen den bygger den breiaste bro

Og fisken strider mest i den strideste flod

Til helvete går veien den brede

Og dit går nå dem som er nede